Namn / dekor :

PALLAS, GUL
Modell : AU/BT
Modelldesigner :  Arthur Percy (tegods), Berit ternell (assietter)
Tillverkningsår : 1960-64
Dekordesigner : Berit Ternell
Material : Flintgods
Typ av objekt : Assietter i två storlekar i modell BT
Kommentar:  Pallas finns även med koppar i modellen BT.