Namn / dekor :

PALLAS, RÖD
Modell : AU-2
Modelldesigner : Arthur Percy
Tillverkningsår : 1960-64
Dekordesigner : Berit Ternell
Material : Flintgods
Typ av objekt : Tefat
Kommentar:  Pallas finns även med koppar i modellen BT.